Филологический факультет мгу сайт

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

_________________Ю.І. Чентуков

               

 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

спеціальності “ЖУРНАЛІСТИКА”

 

ПОНЕДІЛОК  01.09.2014

 

 

ІІ КУРС

ІІІ КУРС

IV КУРС

Спеціаліст

Магістр

 

Магістр ІІ

І

Кураторська година. ст.викл. Попова В.В.

Українська мова у проф. спілкуванні. Доц. Орєхов В.В.

Кураторська година. Ас. Собокар І.І.

Публіцистика. Ст.викл. Мельникова О.С.

Етнологія та етнопсихологія. Ст.викл. Кутнякова Г.І.

Дипломування.

ІІ

Українська мова у проф. спілкуванні. Доц. Орєхов В.В.

 

Кураторська година.Ст.викл. Вялкова І.О.

Історія зарубіжної журналістики.

Ст.викл. Карпиленко В.А.

Публіцистика. Ст.викл. Мельникова О.С.

Етнологія та етнопсихологія. Ст.викл. Кутнякова Г.І.

Дипломування.

ІІІ

Українська мова у проф. спілкуванні. Доц. Орєхов В.В.

 

Історія світової журналістики. Ст.викл. Карпиленко В.А

Освітня проблематика.

Ст. викл. Попова В.В.

Етнологія та етнопсихологія. Ст.викл. Кутнякова Г.І.

Публіцистика. Ст.викл. Мельникова О.С.

Дипломування.

ІV

 

Українська мова у проф. спілкуванні. Доц. Орєхов В.В.

Освітня проблематика.

Ст. викл. Попова В.В.

Етнологія та етнопсихологія. Ст.викл. Кутнякова Г.І.

Публіцистика. Ст.викл. Мельникова О.С.

Дипломування.

 

ВІВТОРОК 02.09.2014

 

 

ІІ КУРС

ІІІ КУРС

IV КУРС

Спеціаліст

Магістр

 

Магістр ІІ

І

Основи підприємницької діяльності. Доц. Сиволап Л.А.

ЕПФ

Історія української журналістки.

Ст.викл. Кутнякова Г.І. Ауд.13

Фізичне виховання.

Ас. Циолковська А.І.

СК МДУ

Літературне редагування. Ст.викл. Вялкова І.О. Ауд.307

Вища освіта в Україні і Болонський процес. Доц. Мойсеєнко Р.М. Ауд.206

Дипломування.

ІІ

Основи підприємницької діяльності. Доц. Сиволап Л.А.

ЕПФ

Історія української журналістки.

Ст.викл. Кутнякова Г.І. Ауд.13

Фізичне виховання.

Ас. Циолковська А.І.

СК МДУ

 

 

Кураторська година.

Ауд.206

Дипломування.

ІІІ

Теорія масової комунікації. Ст.викл. Попова В.В. Ауд.206

 

Літературний стиль. Доц. Просцевічус В.Е. Ауд.13

 

Історія української журналістки.

Ст.викл. Кутнякова Г.І. Ауд.19

Методика викладання фахових дисциплін. Доц. Нетреба М.М. Ауд.307

Публіцистика. Ст.викл. Мельникова О.С.

Ауд.22

Дипломування.

ІV

Теорія масової комунікації. Ст.викл. Попова В.В. Ауд.206

 

Літературний стиль. Доц. Просцевічус В.Е. Ауд.13

 

Історія української журналістки.

Ст.викл. Кутнякова Г.І. Ауд.19

Методика та організація наукових досліджень. Доц. Нетреба М.М. Ауд.307

Публіцистика. Ст.викл. Мельникова О.С.

Ауд.25

Дипломування.

 

СЕРЕДА 03.09.2014

 

 

ІІ КУРС

ІІІ КУРС

IV КУРС

Спеціаліст

Магістр

 

Магістр ІІ

І

Основи підприємницької діяльності. Доц. Сиволап Л.А. ЕПФ

 

Фізичне виховання.

Ас. Циолковська А.І.СК МДУ

Організація роботи конвергентної редакції. Ст.викл. Карпиленко В.А.

Преса, інформагенції та зображальна комунікація. Ас. Безчотнікова А.О.

Літературно- художня критика: сучасні напрями і тенденції. Ст.викл. Вялкова І.О.

Дипломування.

ІІ

Основи підприємницької діяльності. Доц. Сиволап Л.А. ЕПФ

 

Фізичне виховання.

Ас. Циолковська А.І.СК МДУ

Організація роботи конвергентної редакції. Ст.викл. Карпиленко В.А.

Преса, інформагенції та зображальна комунікація. Ас. Безчотнікова А.О.

Публіцистика. Ст.викл. Мельникова О.С.

Дипломування.

ІІІ

Фізичне виховання.

Ас. Циолковська А.І.СК МДУ

Мультимедіадизайн. Ас. Безчотнікова А.О.

Сучасна зарубіжна публіцистика. Ст.викл. Мельникова О.С.

Методика викладання фахових дисциплін. Доц. Нетреба М.М.

Теорія та історія соціальних комунікацій. Проф. Почепцов Г.Г.

Дипломування.

ІV

Фізичне виховання.

Ас. Циолковська А.І.СК МДУ

Мультимедіадизайн. Ас. Безчотнікова А.О.

 

Методика та організація наукових досліджень. Доц. Нетреба М.М.

Теорія та історія соціальних комунікацій. Проф. Почепцов Г.Г.

Дипломування.

 

ЧЕТВЕР 04.09.2014

 

 

ІІ КУРС

ІІІ КУРС

IV КУРС

Спеціаліст

Магістр

 

Магістр ІІ

І

Основи підприємницької діяльності. Доц. Сиволап Л.А. ЕПФ

 

Медіаправо. Ас. Гусейнова Г.М.

Медіаосвіта .

ст. викл. Попова В.В.

Теорія соціального управління. Доц. Іванов П.М.

Вища освіта в Україні і Болонський процес. Доц. Мойсеєнко Р.М.

Дипломування.

ІІ

Основи підприємницької діяльності. Доц. Сиволап Л.А. ЕПФ

 

Медіаправо. Ас. Гусейнова Г.М.

Медіаосвіта .

ст. викл. Попова В.В.

Теорія соціального управління. Доц. Іванов П.М.

Вища освіта в Україні і Болонський процес. Доц. Мойсеєнко Р.М.

Дипломування.

ІІІ

Літературний стиль. Доц. Просцевічус В.Е.

 

Основи інформатики.

Ас. Безчотнікова А.О.

Радіоменеджмент.

Ас. Бурлаков О.В.

Українське журналістикознавство. Ст.викл. Мельникова О.С.

Науковий практикум. Доц. Нетреба М.М.

Дипломування.

ІV

Літературний стиль. Доц. Просцевічус В.Е.

 

Основи інформатики.

Ас. Безчотнікова А.О.

Радіоменеджмент.

Ас. Бурлаков О.В.

Українське журналістикознавство. Ст.викл. Мельникова О.С.

Науковий практикум. Доц. Нетреба М.М.

Дипломування.

 

П'ЯТНИЦЯ  05.09.2014

 

 

ІІ КУРС

ІІІ КУРС

IV КУРС

Спеціаліст

Магістр

 

Магістр ІІ

І

Газетно-журнальне виробництво. Ст.викл. Мельникова О.С.

Практична стилістика російської мови. Ст.викл. Вялкова І.О.

Фізичне виховання.

Ас. Циолковська А.І.

СК МДУ

Етнологія та етнопсихологія. Ст.викл. Кутнякова Г.І.

Психологія мас. Доц. Кайко В.І.

Дипломування.

ІІ

Газетно-журнальне виробництво. Ст.викл. Мельникова О.С.

Історія світової журналістики. Ст.викл. Карпиленко В.А.

Фізичне виховання.

Ас. Циолковська А.І.

СК МДУ

Етнологія та етнопсихологія. Ст.викл. Кутнякова Г.І.

Психологія мас. Доц. Кайко В.І.

Дипломування.

ІІІ

Фотожурналістика.

Ас. Безчотнікова А.О.

 

Політологія. Ст.викл. Парлюк В.І.ЕПФ,104 А

Історія зарубіжної журналістики.

Ст.викл. Карпиленко В.А.

Теорія соціального управління. Доц. Іванов П.М.

Етнологія та етнопсихологія. Ст.викл. Кутнякова Г.І.

Дипломування.

ІV

Фотожурналістика.

Ас. Безчотнікова А.О.

 

Політологія. Ст.викл. Парлюк В.І. ЕПФ,104 А

Медіакритика. Ст.викл. Вялкова І.О.

Теорія соціального управління. Доц. Іванов П.М.

Етнологія та етнопсихологія. Ст.викл. Кутнякова Г.І.

Дипломування.

 

СУБОТА  06.09.2014

 

 

ІІ КУРС

ІІІ КУРС

IV КУРС

Спеціаліст

Магістр

 

Магістр ІІ

І

Газетно-журнальне виробництво. Ст.викл. Мельникова О.С.

Фізичне виховання.

Ас. Циолковська А.І.СК МДУ

Новітні медіа.

Ас. Бурлаков О.В.

Літературне редагування. Ст.викл. Вялкова І.О.

Етнологія та етнопсихологія. Ст.викл. Кутнякова Г.І.

Дипломування.

ІІ

Газетно-журнальне виробництво. Ст.викл. Мельникова О.С.

Фізичне виховання.

Ас. Циолковська А.І.СК МДУ

Новітні медіа.

Ас. Бурлаков О.В.

Літературне редагування. Ст.викл. Вялкова І.О.

Етнологія та етнопсихологія. Ст.викл. Кутнякова Г.І.

Дипломування.

ІІІ

Фотожурналістика.

Ас. Безчотнікова А.О.

 

Теорія та методика журналістської творчості. Ст.викл. Кутнякова Г.І.

Медіакритика. Ст.викл. Вялкова І.О.

Публіцистика. Ст.викл. Мельникова О.С.

Теорія та історія соціальних комунікацій. Проф. Почепцов Г.Г.

Дипломування.

ІV

Фотожурналістика.

Ас. Безчотнікова А.О.

 

Теорія та методика журналістської творчості. Ст.викл. Кутнякова Г.І.

Медіакритика. Ст.викл. Вялкова І.О.

Публіцистика. Ст.викл. Мельникова О.С.

Теорія та історія соціальних комунікацій. Проф. Почепцов Г.Г.

Дипломування.

 

 

 Декан філологічного факультету                             С. В. Безчотнікова