ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету  філології

та масових комунікацій

_________________ С. В. Безчотнікова  

 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 

спеціальності “ЖУРНАЛІСТИКА”

 

ПОНЕДІЛОК  08.06.2015, 15.05.2015 

 

 

 

 

 

І КУРС

ІІ КУРС

ІІІ КУРС

IV КУРС

Спеціаліст

Магістр

08.06

І

 

 

 

 

 

 

15.06

 

 

 

 

 

 

08.06

ІІ

ІЗ Екзамен

Історія України. Ст. викл. Арабаджи С.С.

 

ІЗ Екзамен Прямоефірне телевізійне мовлення. Ст. викл. Ятчук О.М.

 

 

 

15.06

 

 

ІЗ Екзамен

Правова проблематика. Ас. Гусейнова Г.М.

Ауд.27

 

 

 

08.06

ІІІ

 

 

Теорія твору і тексту. Ст. викл. Карпиленко В.А.

 

 

 

15.06

 

Основи наукових досліджень. Ас. Собокар І.І. Ауд.27

 

 

 

 

08.06

ІV

 

ІЗ Екзамен Економічна проблематика. Доц. Сиволап Л.А.

Теорія твору і тексту. Ст. викл. Карпиленко В.А.

 

 

 

15.06

 

МКР

Основи наукових досліджень. Ас. Собокар І.І. Ауд.27

 

 

 

 

08.06

V

 

МКР(15.06)

Російська мова для іноземних студентів. Ст.  викл. Голоцукова Ю.О. ЕПФ,201

 

 

 

 

15.06

 

 

 

 

 

08.06

 

ІЗ Залік(15.06)

Російська мова для іноземних студентів. Ст. викл. Голоцукова Ю.О. ЕПФ,201

 

 

 

 

15.06

 

 

 

 

 

  

ВІВТОРОК 02.06.2015, 09.06.2015, 16.06.2015 

 

 

 

 

 

І КУРС

ІІ КУРС

ІІІ КУРС

IV КУРС

Спеціаліст

Магістр

02.06

І

 

Радіовиробництво Ст. викл. Андрєєва Н.В.

Ауд.205

Практична стилістика. Доц. Орєхов В.В. Ауд.206

 

 

 

09.06

 

 

 

 

16.06

 

 

 

 

02.06

ІІ

 

Радіовиробництво Ст. викл. Андрєєва Н.В.

Ауд.205

Практична стилістика. Доц. Орєхов В.В. Ауд.206

 

 

 

09.06

 

 

 

Педагогіка вищої школи. Доц. Попович О.В. Ауд.13

16.06

 

 

 

 

02.06

ІІІ

 

МКР(16.06)

Сучасна російська публіцистика. Ст. викл. Вялкова І.О.

Ауд.205

ІЗ Екзамен Прямоефірне радіомовлення. Ст. викл. Андрєєва Н.В.

 

 

МКР

Спеціальний кореспондент газети. Ст. викл. Мельникова О.С. Ауд.13

09.06

 

Теорія твору і тексту. Ст. викл. Карпиленко В.А. Ауд.206

 

 

Педагогіка вищої школи. Доц. Попович О.В. Ауд.13

16.06

ІЗ Екзамен Журналістська етика. Ас. Собокар І.І. Ауд.21

 

 

 

02.06

ІV

 

ІЗ Залік(16.06)

Сучасна російська публіцистика. Ст. викл. Вялкова І.О.

Ауд.205

 

 

 

ІЗ Залік

Спеціальний кореспондент газети. Ст. викл. Мельникова О.С. Ауд.13

09.06

 

Теорія твору і тексту. Ст. викл. Карпиленко В.А. Ауд.206

 

 

 

16.06

 

 

 

 

02.06

V

МКР

Агенційна журналістика. Ас. Рогожина В.В. КК

 

 

 

 

 

09.06

 

 

 

 

 

 

16.06

 

 

 

 

 

 

02.06

ІЗ Екзамен

Агенційна журналістика. Ас. Рогожина В.В. КК

 

 

 

 

 

09.06

 

 

 

 

 

 

16.06

 

 

 

 

 

 

  

СЕРЕДА 03.06.2015, 10.06.2015, 17.06.2015 

 

 

 

 

 

І КУРС

ІІ КУРС

ІІІ КУРС

IV КУРС

Спеціаліст

Магістр

03.06

І

 

 

 

 

 

 

10.06

 

 

 

 

 

 

17.06

 

Радіовиробництво Ст. викл. Андрєєва Н.В. КК

 

 

 

 

03.06

ІІ

Історія України. Ст. викл. Арабаджи С.С. ауд.309

ІЗ Екзамен

Практичний курс новогрецької мови. Доц. Воєвутко Н.Ю.ФГФ,304

 

 

Педагогічна майстерність. Доц. Попович О.В. КК

10.06

ІЗ Залік Комунікаційна логіка. Ст. викл. Кутнякова Г.І. Ас. Собокар І.І. ауд.13

ІЗ Залік

Сучасна російська літературна мова. Доц. Нетреба М.М. ауд.18

 

 

 

 

17.06

 

МКР

Радіовиробництво Ст. викл. Андрєєва Н.В. КК

 

 

 

 

03.06

ІІІ

МКР

Історія України. Ст. викл. Арабаджи С.С. ауд.309

 

МКР(10.06)

Газетно – журнальні жанри. Ст. викл. Вялкова І.О.

Ауд.205

 

 

Педагогічна майстерність. Доц. Попович О.В. КК

10.06

 

Основи наукових досліджень. Ас. Собокар І.І. ауд.18

 

 

ІЗ Екзамен Моніторинг та інформаційні моделі ЗМК. Доц. Нетреба М.М. ауд.22

17.06

 

ІЗ Екзамен

Радіовиробництво Ст. викл. Андрєєва Н.В. КК

 

 

 

 

03.06

ІV

 

 

ІЗ Екзамен(10.06)

Газетно – журнальні жанри. Ст. викл. Вялкова І.О.

Ауд.205

 

 

 

10.06

 

Основи наукових досліджень. Ас. Собокар І.І. ауд.18

 

 

 

17.06

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВЕР 04.06.2015, 11.06.2015, 18.06.2015 

 

 

 

 

 

І КУРС

ІІ КУРС

ІІІ КУРС

IV КУРС

Спеціаліст

Магістр

04.06

І

 

 

МКР(18.06)

Практична стилістика. Доц. Орєхов В.В.

Ауд.206

 

 

 

11.06

 

 

 

 

ІЗ Екзамен Українське журналістикознавство. Ст. викл. Мельникова О.С. ауд.13

18.06

 

 

 

 

 

04.06

ІІ

ІЗ Екзамен Українська мова у проф. спілкуванні. Ас. Чубарова І.М

Ауд.206

 

ІЗ Екзамен (18.06)

Практична стилістика. Доц. Орєхов В.В.

Ауд.206

 

 

ІЗ Екзамен Статистичні методи досліджень. Доц. Сирмаміїх І.В.

ЕПФ,308

11.06

 

ІЗ Екзамен

Теорія журналістики. Ст. викл. Мельникова О.С. ауд.13

 

 

Педагогіка вищої школи. Доц. Попович О.В. ауд.18

18.06

 

ІЗ Залік

Основи наукових досліджень. Ас. Собокар І.І.

Доц. Нетреба М.М. ауд.24

 

 

 

04.06

ІІІ

 

Культурологія. Доц. Нікольченко Ю.М.

Ауд.309

МКР

Історія світової журналістики. Ст. викл. Карпиленко В.А. Ауд.18

 

 

Педагогічна майстерність. Доц. Попович О.В.

Ауд.307

11.06

 

 

МКР

Соціальна проблематика. Доц. Іванов П.М. Ауд.206

 

 

Педагогіка вищої школи.

Доц. Попович О.В. ауд.18

18.06

 

 

 

 

 

 

04.06

ІV

 

Культурологія. Доц. Нікольченко Ю.М.

Ауд.309

ІЗ

Історія світової журналістики. Ст. викл. Карпиленко В.А. Ауд.18

 

 

МКР

Педагогічна майстерність. Доц. Попович О.В.

Ауд.307

11.06

 

 

ІЗ Екзамен

Соціальна проблематика. Доц. Іванов П.М. Ауд.206

 

 

 

18.06

 

 

 

 

 

 

  

П'ЯТНИЦЯ   05.06.2015, 12.06.2015, 19.06.2015 

 

 

 

 

 

І КУРС

ІІ КУРС

ІІІ КУРС

IV КУРС

Спеціаліст

Магістр

05.06

І

ІЗ ПМК

 Іноземна мова. Доц. Стуліка О.Б. гр.101ауд.308

 

 

 

 

 

12.06

 

Основи наукових досліджень. Ас. Собокар І.І.

Ауд.206

 

 

 

 

19.06

 

 

МКР

Теорія твору і тексту. Ст. викл. Карпиленко В.А.

Ауд.206

 

 

 

05.06

ІІ

ІЗ ПМК

Іноземна мова.

Ст. викл. Басенко Г.М. гр.102 ауд.308

Культурологія. Доц. Нікольченко Ю.М. ауд.309

 

 

 

ІЗ Залік

Педагогічна майстерність. Доц. Попович О.В. ауд.206

12.06

 

Основи наукових досліджень. Ас. Собокар І.І. Ауд.206

ІЗ Залік

Історія світової літератури. Доц. Нетреба М.М. Ауд.13

 

 

 

19.06

 

 

ІЗ Екзамен

Теорія твору і тексту. Ст. викл. Карпиленко В.А. Ауд.206

 

 

 

05.06

ІІІ

 

Культурологія. Доц. Нікольченко Ю.М. ауд.309

ІЗ ПМК

Актуальні проблеми міжнародних відносин. Доц. Рябінін Є.В. ауд.206

 

 

 

12.06

 

ІЗ Екзамен Комунікаційні технології. Ст. викл. Вялкова І.О. Ауд.206

 

 

 

ІЗ Екзамен Методика вузівського викладання. Доц. Нетреба М.М. Ауд.13

19.06

 

МКР

Культурологія. Доц. Нікольченко Ю.М.Ауд.18

 

 

 

 

05.06

ІV

 

Культурологія. Доц. Нікольченко Ю.М. ауд.309

 

 

 

 

12.06

 

 

 

 

 

 

19.06

 

ІЗ Залік

Культурологія. Доц. Нікольченко Ю.М. Ауд.18

 

 

 

 

  

СУБОТА  06.06.2015, 13.06.2015, 20.06.2015 

 

 

 

 

 

І КУРС

ІІ КУРС

ІІІ КУРС

IV КУРС

Спеціаліст

Магістр

06.06

І

 

Українська мова у проф. спілкуванні Доц. Орєхов В.В.

Ауд.18

 

 

 

 

13.06

 

 

 

 

 

 

20.06

 

Українська мова у проф. спілкуванні Доц. Орєхов В.В. Ауд.13

 

 

 

 

06.06

ІІ

 

Українська мова у проф. спілкуванні. Доц. Орєхов В.В. Ауд.18

Соціальна проблематика. Доц. Іванов П.М.

Ауд.11

 

 

 

13.06

 

 

 

 

 

Педагогіка вищої школи. Доц. Попович О.В.

Ауд.19

20.06

 

МКР

Українська мова у проф. спілкуванні Доц. Орєхов В.В. Ауд.13

 

 

 

 

06.06

ІІІ

 

 

Соціальна проблематика. Доц. Іванов П.М. Ауд.11

 

 

 

13.06

 

 

 

 

 

МКР

Педагогіка вищої школи. Доц. Попович О.В. Ауд.19

20.06

 

ІЗ Залік

Українська мова у проф. спілкуванні Доц. Орєхов В.В. Ауд.13

 

 

 

 

06.06

ІV

 

 

Соціальна проблематика. Доц. Іванов П.М. Ауд.11

 

 

 

13.06

 

 

 

 

 

ІЗ Залік

Педагогіка вищої школи. Доц. Попович О.В. Ауд.19

20.06