Филологический факультет мгу сайт

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

_________________Ю.І. Чентуков

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

спеціальності “ЖУРНАЛІСТИКА”

ПОНЕДІЛОК  31.03.2014, 07.04.2014, 14.04.2014

 

 

І КУРС

 

ІІ КУРС

 

ІІІ КУРС

 

IV КУРС

 

Спеціаліст

 

Магістр

31.03

 

І

 

 

Телевиробництво.

ст.викл. Василенко А.В.

Ауд.102

Прямоефірне телевізійне мовлення.

ст.викл. Ятчук О.М.

Ауд.206

 

 

Педагогічна практика.

07.04

 

 

 

 

14.04

 

 

 

 

31.03

 

ІІ

 

 

Телевиробництво.

ст.викл. Василенко А.В.

Ауд.102

Прямоефірне телевізійне мовлення.

ст.викл. Ятчук О.М. Ауд.206

 

 

Педагогічна практика.

07.04

 

 

 

 

14.04

 

 

 

 

31.03

 

 

ІІІ

 

Історія України.

Ст.викл. Арабаджи С.С. ауд.309

 

Прямоефірне телевізійне мовлення.

ст.викл. Ятчук О.М. Ауд.206

 

Соціальна інформатика.

проф. Почепцов Г.Г

Педагогічна практика.

07.04

 

Телевиробництво.

ст.викл. Василенко А.В.

Ауд.102

 

 

Прикладні соціально-комунікаційні технології.

Проф. Почепцов Г.Г

14.04

 

 

31.03

 

ІV

 

Історія України.

Ст.викл. Арабаджи С.С. ауд.309

 

МКР Прямоефірне телевізійне мовлення.

ст.викл. Ятчук О.М. Ауд.206

 

Прикладні соціально-комунікаційні технології.

Проф. Почепцов Г.Г.

Педагогічна практика.

07.04

 

 

 

 

14.04

 

 

 

31.03

 

 

 

 

V

Історія України.

Доц. Шипік Н.Ф.

ауд.309

 

 

Міжнародна журналістика.

Ст.викл.

Рудницька Г.В.

Ауд.11

МКР Наукове та ділове спілкування.доц. Павленко О.Г.ауд.308

Педагогічна практика.

07.04

Фізичне виховання.

Ас. Лисецька О.Я.

СК МДУ

 

Мультимедіадизайн.

Ас. Безчотнікова А.О.

Ауд.205

Моніторинг та інформ.моделі ЗМК.

Ст..викл. Нетреба М.М. ауд.24

14.04

 

Основи охорони праці.

ас. Носік С.В. ауд.18

31.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародна журналістика.

Ст.викл.

Рудницька Г.В. Ауд.11

 

Педагогічна практика.

07.04

Фізичне виховання.

Ас. Лисецька О.Я. СК МДУ

 

Мультимедіадизайн.

Ас. Безчотнікова А.О Ауд.205

Моніторинг та інформ.моделі ЗМК.

Ст..викл. Нетреба М.М. ауд.24

14.04

 

МКР Основи охорони праці.

ас. Носік С.В. ауд.18

31.03

 

 

VІІ

 

 

 

 

Радіоменеджмент.

Ас. Бурлаков О.В.

Ауд.21

 

Педагогічна практика.

07.04

 

 

Теорія твору і тексту.

Ст.викл. Нетреба М.М. ауд.18

 

14.04

 

 

 

31.03

 

VІІІ

 

 

 

 

Радіоменеджмент.

Ас. Бурлаков О.В. Ауд.21

 

 

Педагогічна практика.

07.04

 

 

Теорія твору і тексту.

Ст.викл. Нетреба М.М. ауд.18

 

14.04

 

 

 

 

 


ВІВТОРОК 01.04.2014, 08.04.2014, 15.04.2014, 22.04.2014

 

 

І КУРС

 

ІІ КУРС

 

ІІІ КУРС

 

IV КУРС

 

Спеціаліст

 

Магістр

01.04

 

 

І

 

 

 

 

Прикладні соціально-комунікаційні технології.

Ас. Попова В.В

Ауд.307

Педагогічна практика.

08.04

 

 

 

 

15.04

 

 

 

 

22.04

 

 

 

 

 

01.04

 

 

ІІ

 

 

 

 

 

Прикладні соціально-комунікаційні технології.

Ас. Попова В.В Ауд.307

Педагогічна практика.

08.04

 

 

 

 

15.04

 

 

 

 

22.04

 

 

 

 

 

01.04

 

 

ІІІ

 

 

Радіовиробництво.

ст.викл. Рожновський С.М.

Ауд.205

 

 

Прикладні соціально-комунікаційні технології.

Проф. Почепцов Г.Г.

Педагогічна практика.

08.04

 

 

 

15.04

 

 

 

22.04

Соціологія. Проф. Слющинський Б.В.

 

 

 

Педагогічна майстерність.

Ас. Романенко К.О.

01.04

 

 

ІV

 

 

Радіовиробництво.

ст.викл. Рожновський С.М.

Ауд.205

Газетно-журнальні жанри. Ст.викл. Вялкова І.О. ауд.301

 

 

Педагогічна практика.

08.04

 

Інфографіка.

Ас. Безчотнікова А.О. Ауд.205

 

 

15.04

 

Газетно-журнальні жанри. Ст.викл. Вялкова І.О.

Ауд.309

 

 

22.04

Соціологія. Проф. Слющинський Б.В.

 

 

Педагогічна майстерність.

Ас. Романенко К.О.

01.04

 

 

V

Іноземна мова.

Доц. Мараховська Н.В гр. 101 ауд.13

Українська мова у професійному спілкуванні. ст.викл. Кутнякова Г.І. ауд.18

Газетно-журнальні жанри.

Ст.викл. Вялкова І.О.

Ауд.309

Організація роботи конвергентної редакції.

Доц. Брадов В.В.

Ауд.14

 

 

08.04

Соціологія. Проф. Слющинський Б.В.

Ауд.13

 

 

15.04

Літературний стиль.

Ст.викл. Рогожина В.В. ауд.18

 

 

22.04

Історія України.

Ст.викл. Арабаджи С.С.

 

Реклама та зв’язки з громадськістю.Ас. Попова В.В.

 

 

 

01.04

 

 

 

Іноземна мова.

Доц. Мараховська Н.В гр. 101 ауд.13

Українська мова у професійному спілкуванні. ст.викл. Кутнякова Г.І. ауд.18

Інфографіка.

Ас. Безчотнікова А.О.

Ауд.205

Організація роботи конвергентної редакції.

Доц. Брадов В.В. Ауд.14

 

 

08.04

Соціологія. Проф. Слющинський Б.В.

Ауд.13

Мкр Українська мова у професійному спілкуванні. ст.викл. Кутнякова Г.І. ауд.18

 

 

15.04

Літературний стиль.

Ст.викл. Рогожина В.В. ауд.18

 

 

22.04

МКР

Історія України.

Ст.викл. Арабаджи С.С.

Реклама та зв’язки з громадськістю.

Ас. Попова В.В.

 

 

 

01.04

 

 

VІІ

 

 

 

Інфографіка.

Ас. Безчотнікова А.О. Ауд.205

Організація роботи конвергентної редакції.

Доц. Брадов В.В. Ауд.14

 

 

08.04

Іноземна мова.

Доц. Мараховська Н.В гр. 101 ауд.13

 

 

 

15.04

 

 

 

 

22.04

 

 

Видавнича справа та редагування. Ст.викл. Кутнякова Г.І.

 

 

 

01.04

 

 

VІІІ

 

 

 

Організація роботи конвергентної редакції.

Доц. Брадов В.В.

Ауд.14

 

 

08.04

МКР Іноземна мова.

Доц. Мараховська Н.В гр. 101 ауд.13

 

 

 

 

15.04

 

 

 

 

 

22.04

 

 

 

Видавнича справа та редагування. Ст.викл. Кутнякова Г.І.

 

 

 

 


СЕРЕДА 02.04.2014, 09.04.2014, 16.04.2014, 23.04.2014

 

 

І КУРС

 

ІІ КУРС

 

ІІІ КУРС

 

IV КУРС

 

Спеціаліст

 

Магістр

02.04

 

 

І

 

 

 

 

 

 

 

Педагогічна практика.

09.04

 

 

 

 

 

16.04

 

 

 

 

 

23.04

 

 

 

 

 

 

02.04

 

 

ІІ

 

 

 

 

 

 

Педагогічна практика.

09.04

 

 

 

 

 

16.04

 

 

 

 

 

23.04

 

 

 

 

 

 

02.04

 

 

ІІІ

 

 

 

Фізичне виховання.

Ас. Фролова О.О.

СК МДУ

 

 

Педагогічна практика.

09.04

 

 

 

 

16.04

 

 

 

 

23.04

 

 

 

Іміджелогія.

Проф. Безчотнікова С.В. ауд.206

Педагогіка вищої школи.

доц. Мойсеєнко Р.М.

02.04

 

 

ІV

 

 

 

Фізичне виховання.

Ас. Фролова О.О.

СК МДУ

 

Теорія та історія  журналістики.

Ас. Мельникова О.С. Ауд.24

Педагогічна практика.

09.04

 

 

 

 

16.04

 

 

 

Риторика.

ст.викл. Вялкова І.О.

ауд.205

23.04

 

 

 

Іміджелогія.

Проф. Безчотнікова С.В. ауд.206

Педагогіка вищої школи.

доц. Мойсеєнко Р.М.

02.04

 

 

V

 

 

Агенційна журналістика.

ст.викл. Рогожина В.В.

Ауд.205

 

Комунікаційні технології. Ст.викл. Вялкова І.О.ауд.205

Історія світової літератури.

Ст.викл. Нетреба М.М.

Ауд.27

Газетно-журнальний менеджмент. Доц. Брадов В.В.

Ауд.12

Теорія та історія  журналістики.

Ас. Мельникова О.С. Ауд.24

 

09.04

МКР Комунікаційні технології. Ст.викл. Вялкова І.О. КК

Самостійна робота студентів.

 

16.04

Сучасна російська публіцистика. Ст.викл. Вялкова І.О.

Організація роботи конвергентної редакції.

Доц. Брадов В.В. Ауд.12

Теорія та історія  журналістики.

Ас. Мельникова О.С.

Ауд.309

 

23.04

 

02.04

 

 

 

Агенційна журналістика.

ст.викл. Рогожина В.В.

Ауд.205

 

Теорія журналістики.

Ас. Мельникова О.С. Ауд.24

Основи наукових досліджень. Ст.викл. Нетреба М.М.

Ауд.27

Газетно-журнальний менеджмент. Доц. Брадов В.В.

Ауд.12

 

 

09.04

Радіовиробництво.

ст.викл. Рожновський С.М. КК

Самостійна робота студентів.

 

16.04

Теорія журналістики.

Ас. Мельникова О.С. КК

Організація роботи конвергентної редакції.

Доц. Брадов В.В. Ауд.12

 

 

23.04

 

 

02.04

 

 

VІІ

 

Агенційна журналістика.

ст.викл. Рогожина В.В.

Ауд.205

 

Радіовиробництво.

ст.викл. Рожновський С.М. КК

 

Газетно-журнальний менеджмент. Доц. Брадов В.В. Ауд.12

 

 

09.04

 

 

 

16.04

 

Організація роботи конвергентної редакції.

Доц. Брадов В.В. Ауд.12

 

 

23.04

 

 

 

02.04

 

 

VІІІ

 

 

Радіовиробництво.

ст.викл. Рожновський С.М. КК

 

Газетно-журнальний менеджмент. Доц. Брадов В.В. Ауд.12

 

 

09.04

 

 

 

МКР Газетно-журнальний менеджмент. Доц. Брадов В.В. Ауд.12

 

 

16.04

Психологія спілкування. Ст.викл. Генералова О.М.

Ауд.18

 

 

Радіовиробництво.

ст.викл. Рожновський С.М. КК

 

Організація роботи конвергентної редакції.

Доц. Брадов В.В. Ауд.12

 

 

23.04

 

 

 


ЧЕТВЕР 03.04.2014, 10.04.2014, 17.04.2014, 24.04.2014

 

 

І КУРС

 

ІІ КУРС

 

ІІІ КУРС

 

IV КУРС

 

Спеціаліст

 

Магістр

03.04

 

 

І

 

 

 

 

 

 

 

Педагогічна практика.

10.04

 

 

 

 

 

17.04

 

 

 

 

 

24.04

 

 

 

 

 

 

03.04

 

 

ІІ

 

 

 

 

 

 

Педагогічна практика.

10.04

 

 

 

 

 

17.04

 

 

 

 

 

24.04

 

 

 

 

 

 

03.04

 

 

 

ІІІ

 

 

 

 

 

 

Педагогічна практика.

10.04

 

Етика та естетика.

доц. Янковський С.В.

ЕПФ,210

 

 

 

17.04

 

 

 

 

 

24.04

 

 

 

 

 

 

03.04

 

 

 

ІV

 

 

 

 

 

 

Педагогічна практика.

10.04

 

Етика та естетика.

доц. Янковський С.В.

ЕПФ,210

 

 

 

17.04

 

 

 

 

 

24.04

 

 

 

 

 

 

03.04

 

 

 

 

 

 

 

V

 

Літературний стиль. ст.викл. Рогожина В.В ЕПФ,211

 

Газетно-журнальні жанри. Ст.викл. Вялкова І.О.

Ауд.205

Організація роботи конвергентної редакції.

Доц. Брадов В.В. Ауд.202

Соціальна інформатика.

ас. Попова В.В

ауд.18

 

10.04

Психологія спілкування. Ст.викл. Генералова О.М.

Ауд.13

 

Етика та естетика.

доц. Янковський С.В.

ЕПФ,210

Іміджелогія.

Ас. Безчотнікова А.О.

Ауд.206

 

17.04

Літературний стиль. ст.викл. Рогожина В.В ЕПФ,211

Соціальна інформатика.

ас. Попова В.В

ауд.12

 

24.04

МКР

Етика та естетика.

доц. Янковський С.В.

 

Наукове спілкування іноземною мовою. Доц. Мараховська Н.В.

Ауд.307

03.04

 

 

 

Психологія спілкування. Ст.викл. Генералова О.М.

Ауд.13

 

Літературний стиль. ст.викл. Рогожина В.В ЕПФ,211

 

 

Прямоефірне радіомовленн я. Ст.викл. Рожновський С.М.

КК

Організація роботи конвергентної редакції.

Доц. Брадов В.В.

Ауд.202

Соціальна інформатика.

ас. Попова В.В ауд.18

 

10.04

Іміджелогія.

Ас. Безчотнікова А.О. Ауд.206

 

17.04

Соціальна інформатика.

ас. Попова В.В ауд.12

 

24.04

 

03.04

 

 

VІІ

 

Літературний стиль. ст.викл. Рогожина В.В

ЕПФ,211

 

 

Психологія спілкування.

Ст.викл. Генералова О.М. Ауд.12

 

Прямоефірне радіомовленн я. Ст.викл. Рожновський С.М. КК

Організація роботи конвергентної редакції.

Доц. Брадов В.В. Ауд.14

 

 

10.04

 

 

 

17.04

Радіовиробництво.

ст.викл. Рожновський С.М. КК

Історія української журналістики.

Ст.викл. Кутнякова Г.І. ауд.13

 

 

24.04

 

Наукове спілкування іноземною мовою. Доц. Мараховська Н.В.

Ауд.307

03.04

 

 

VІІІ

 

Літературний стиль. ст.викл. Рогожина В.В ЕПФ,211

МКР

Психологія спілкування.

Ст.викл. Генералова О.М. Ауд.12

 

Прямоефірне радіомовленн я. Ст.викл. Рожновський С.М.

КК

Організація роботи конвергентної редакції.

Доц. Брадов В.В. Ауд.14

 

 

10.04

 

 

 

17.04

Радіовиробництво.

ст.викл. Рожновський С.М. КК

Історія української журналістики.

Ст.викл. Кутнякова Г.І. ауд.13

 

 

24.04

МКР Організація роботи конвергентної редакції.

Доц. Брадов В.В.

 

 


П'ЯТНИЦЯ 04.04.2014, 11.04.2014, 18.04.2014, 25.04.2014

 

 

І КУРС

 

ІІ КУРС

 

ІІІ КУРС

 

IV КУРС

 

Спеціаліст

 

Магістр

04.04

 

 

І

 

 

 

 

 

 

 

Педагогічна практика.

11.04

 

 

 

 

 

18.04

 

 

 

 

 

25.04

 

 

 

 

 

 

04.04

 

 

ІІ

 

 

 

 

 

 

Педагогічна практика.

11.04

 

 

 

 

 

18.04

 

 

 

 

 

25.04

 

 

 

 

 

 

04.04

 

 

ІІІ

 

Фізичне виховання.

Ас. Лисецька О.Я.

Фізичне виховання.

Ас. Фролова О.О.

СК МДУ

 

Міжнародна журналістика.

Ст.викл.

Рудницька Г.В.

Ауд.206

 

Педагогічна практика.

11.04

 

 

 

18.04

 

 

 

 

25.04

 

 

 

Іміджелогія.

Ас. Безчотнікова А.О.

 

04.04

 

 

ІV

 

Фізичне виховання.

Ас. Лисецька О.Я.

Фізичне виховання.

Ас. Фролова О.О.

СК МДУ

 

Міжнародна журналістика.

Ст.викл.

Рудницька Г.В.

 

Педагогічна практика.

11.04

 

 

МКР Міжнародна журналістика.

Ст.викл.

Рудницька Г.В. Ауд.206

 

18.04

 

 

 

 

25.04

 

 

 

Іміджелогія.

Ас. Безчотнікова А.О

 

04.04

 

 

V

Іноземна мова.

Ст.викл. Попова О.М.

Гр.102 Ауд.308

Основи наукових досліджень. Ст.викл. Нетреба М.М.

Ауд.18

Практична стилістика.

Ст.викл. Орєхов В.В.

Ауд.19

Радіоменеджмент.

Ас. Бурлаков О.В.

Ауд.206

 

Риторика.

Ст.викл. Вялкова І.О.

Ауд.205

 

11.04

 

18.04

Історія української журналістики.

Ст.викл. Кутнякова Г.І.

Ауд.21

МКР Риторика.

Ст.викл. Вялкова І.О.

 

25.04

МКР Прикладні соціально-комунікаційні технології.

Ас. Попова В.В

 

04.04

 

 

 

 

Сучасна російська літературна мова. Ст.викл. Нетреба М.М.

Ауд.18

Практична стилістика.

Ст.викл. Орєхов В.В. Ауд.19

Радіоменеджмент.

Ас. Бурлаков О.В. Ауд.206

 

Соціальна інформатика.

ас. Попова В.В ауд.205

 

11.04

Журналістська етика.

ст.викл. Рогожина В.В. Ауд.13

Захист практики.

 

18.04

Історія української журналістики.

Ст.викл. Кутнякова Г.І. Ауд.21

 

 

25.04

Українська мова у проф. спілкуванні. Ст.викл. Орєхов В.В.

 

Наукове спілкування іноземною мовою. Доц. Мараховська Н.В. Ауд.307

04.04

 

 

VІІ

 

 

 

Історія світової літератури.

Ст.викл. Нетреба М.М. Ауд.21

 

 

 

11.04

Журналістська етика.

ст.викл. Рогожина В.В. Ауд.13

 

 

 

 

18.04

 

Видавнича справа та редагування. Ст.викл. Кутнякова Г.І.

Ауд.12

 

 

25.04

Українська мова у проф. спілкуванні. Ст.викл. Орєхов В.В.

 

МКР Історія світової літератури.

Ст.викл. Нетреба М.М.

 

Наукове спілкування іноземною мовою. Доц. Мараховська Н.В. Ауд.307

04.04

 

 

VІІІ

 

 

 

Основи наукових досліджень. Ст.викл. Нетреба М.М.

Ауд.21

 

 

 

11.04

 

 

 

 

 

18.04

 

 

Видавнича справа та редагування. Ст.викл. Кутнякова Г.І.

Ауд.12

 

 

25.04

 

 

 

 


СУБОТА 05.04.2014, 12.04.2014, 19.04.2014, 26.04.2014

 

 

І КУРС

 

ІІ КУРС

 

ІІІ КУРС

 

IV КУРС

 

Спеціаліст

 

Магістр

05.04

 

 

 

 

І

 

 

Історія України.

Ст.викл. Арабаджи С.С.

ІФ,212

 

 

Телевізійний менеджмент.

ст.викл. Василенко А.В. Ауд.206

 

Педагогічна практика.

12.04

 

 

 

19.04

Психологія спілкування. Ст.викл. Генералова О.М.

Ауд.18

 

 

 

 

26.04

 

 

 

 

 

05.04

 

 

 

 

ІІ

 

Історія України.

Ст.викл. Арабаджи С.С.

ІФ,212

 

Практична стилістика.

Ст. викл. Орєхов В.В.

Ауд.19

Телевізійний менеджмент.

ст.викл. Василенко А.В. Ауд.206

 

Педагогічна практика.

12.04

 

 

 

19.04

Психологія спілкування. Ст.викл. Генералова О.М.

Ауд.18

 

 

 

 

26.04

 

 

 

 

 

05.04

 

 

 

 

ІІІ

 

Російська мова для іноземних студентів. ас. Билкова О.О.

ЕПФ, ауд.201

 

Практична стилістика.

Ст. викл. Орєхов В.В. Ауд.19

Телевізійний менеджмент.

ст.викл. Василенко А.В. Ауд.206

 

Педагогічна практика.

12.04

 

 

 

19.04

 

 

 

26.04

 

 

МКР Телевізійний менеджмент.

ст.викл. Василенко А.В. Ауд.206

 

 

05.04

 

 

 

 

ІV

 

Російська мова для іноземних студентів. ас. Билкова О.О.

ЕПФ, ауд.201

 

Практична стилістика.

Ст. викл. Орєхов В.В. Ауд.19

Телевізійний менеджмент.

ст.викл. Василенко А.В. Ауд.206

 

Педагогічна практика.

12.04

 

 

 

19.04

 

 

 

26.04

 

 

ІЗ Екзамен Телевізійний менеджмент.

ст.викл. Василенко А.В. Ауд.206

 

 

 

 

Декан філологічного факультету                                       
С. В. Безчотнікова