Абітурієнту 2013 ! 

Часті питання та відповіді про особливості організації і проведення вступної кампанії у Маріупольському державному університеті в 2013 році

Маріупольський державний університет (МДУ) - це державний ВУЗ України? 

Маріупольський державний університет - класичний державний вищий навчальний заклад ІV вищого рівня акредитації, що здійснює підготовку студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Після успішного закінчення навчання випускники отримують диплом державного зразка. Навчання здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України та на контрактній основі. Форми навчання - денна, заочна, екстернат. Де можна ознайомитися з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідного напряму та правилами прийому до МДУ у 2013 році? 

Правила прийому, відомості про ліцензійному обсязі опубліковані на інформаційному стенді приймальної комісії і на офіційному сайті МДУ в розділі «Для абітурієнта» (розділ «Інформація про прийом»). Яку освіту необхідно мати для вступу на навчання за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями? 

Вступ на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавра» здійснюється на основі повної загальної середньої освіти (після закінчення 11 класів і отримання атестата про повну середню освіту). Термін навчання (денна та заочна форма - 4 роки). Вступ на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «фахівця» - на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавра». Термін навчання (денна та заочна форма - 1 рік). 

Вступ на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістра» - на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста. Термін навчання (денна та заочна форма - 1,5 року). Хто має право вступати до МДУ? 

Вступати можуть громадяни України, особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, а також іноземні громадяни. Хто має право безоплатно здобувати вищу освіту в МДУ? 

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в МДУ на конкурсній основі, якщо вони раніше не отримували і не отримують на час проведення конкурсу відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня за кошти державного чи місцевого бюджету. Отримувати безкоштовно вищу освіту за іншим напрямом (спеціальністю) одного і того ж освітньо-кваліфікаційного рівня в МДУ мають право громадяни України, якщо вони за станом здоров'я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов'язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії . Чи можливо подати заяву та документи в МДУ поштою або по електронній пошті? 

Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі в МДУ (далі - заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії МДУ. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 № 1244 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року з №, № 1902/22214, 1903/22215. Заява та документи надіслані поштою або електронною поштою не розглядаються. Які документи повинен особисто пред'явити абітурієнт при поданні заяви на вступ? 

Вступник пред'являє особисто: 
- Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 
- Сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти); 
- Медичну довідку за формою 086-о; 
- Паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження 
- для осіб, які за віком не мають паспорта або інший документ, що посвідчує особу і громадянство). Ким повинні бути завірені копії документів, що надаються вступниками? 

Усі копії документів завіряються за оригіналами приймальною комісією МДУ або в установленому законодавством порядку (нотаріально). Чи можуть відмовити у прийомі документів, якщо в абітурієнта всі нотаріально завірені копії, але немає оригіналів відповідних документів? 

Так, у такому випадку приймальна комісія МДУ може відмовити в прийомі документів. Копії таких документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються. Чи можуть відмовити у прийомі документів, якщо немає приписного свідоцтва (військового квитка)? 

Приймальна комісія має підстави відмовити у прийомі документів. У всіх громадян України чоловічої статі обов'язковим документом, який додається до заяви, є військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці, у якому має бути відмітка про взяття на військовий облік (приписку до призовної дільниці). Який термін дії медичної довідки за формою 086-о? 

Термін дії медичної довідки за формою 086-о - 1 рік. Чи дійсні сертифікати минулих років? 

Вступники мають право подавати сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2013 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011, або 2012 року. Які конкурсні предмети встановлені для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра? Яку мінімальну кількість балів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів)? 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до МДУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з трьох предметів за переліком, що наведений у додатку 5 Правил прийому до МДУ у 2013 році (дивіться на сайті МДУ www.mdu.in.ua в розділі «Для абітурієнта» - «Інформація про прийом»). 

Перший та другий предмети є обов'язковими. Третій предмет із зазначених у додатку 5 обирається вступником, крім випадків, коли такий предмет визначений у додатку 5 Правил прийому до МДУ в 2013 році. 

Приймальна комісія МДУ допускає до участі до конкурсного відбору для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного тестування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» - не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів по профільному конкурсному предмету. 

В окремих випадках МДУ за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до МДУ в 2013 році, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмету, зазначеному у сертифікаті, становить не нижче 170 балів. Які вступні випробування необхідно складати при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра? 

Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти проводяться вступні іспити. Перелік вступних іспитів наведено в додатку 5 Правил прийому до МДУ у 2013 році (дивіться на сайті МДУ www.mdu.in.ua в розділі «Для абітурієнта» - «Інформація про прийом»). Які абітурієнти проходять творчий конкурс? 

Творчий конкурс - форма вступного випробування, метою якого є перевірка та оцінка здібностей людини до творчої діяльності. 

Творчі випробування в МДУ проводяться для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» на спеціальність «Журналістика» денної та заочної форми навчання. 

Прийом документів здійснюється з 01 липня по 20 липня 2013 року. Проведення творчого конкурсу - з 10 липня по 31 липня 2013 року. Програма творчого конкурсу буде опублікована на сайті МДУ в розділі «Програми вступних іспитів». Як оцінюються результати творчого конкурсу? 

Результати творчого конкурсу для абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.Що таке конкурсний бал при вступі на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»? 

Конкурсний бал - підсумкова сума балів вступника, до якої входять: 
- Бали за результатами тестування з конкурсних предметів, творчих конкурсів; 
- Середній бал документа (вкладиша до документа) про отримане повну середню освіту; 
- Додаткові бали, передбачені розділом ІХ Правил прийому до МДУ в 2013 році. Коли і де можна ознайомитися з кількістю місць державного замовлення, виділених МДУ? 

Обсяг прийому за державним замовленням за кожним напрямом (спеціальністю) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, у тому числі про кількість місць, виділених для вступу поза конкурсом та цільового прийому, будуть опубліковані на інформаційному стенді приймальної комісії і на офіційному сайті МДУ не пізніше другого робочого дня , наступного після затвердження / погодження чи отримання відповідних відомостей. Які категорії вступників мають право на зарахування поза конкурсом у МДУ у 2013 році? 

Право на зарахування поза конкурсом мають: 
- Особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право; 
- Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування »(зі змінами); 
- Інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»; 
- Особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право; 
- Особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право; 
- Діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента України від 19.05.99 № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах »; 
- Діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули при виконанні службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді »; 
- Члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, що загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька »(постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6). Чи встановлюється квота для осіб пільгових категорій? 

Кількість місць для осіб, які мають право на зарахування поза конкурсом, установлюється приймальною комісією МДУ за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту і не повинна бути більше 20 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності), відведеного МДУ. Встановлену квоту дивіться у додатку 5 до Правил прийому до МДУ в 2013 році. 

У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб пільгових категорій відбувається за конкурсом відповідно конкурсного бала абітурієнта. Особи пільгових категорій, які не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати тестування з конкурсних предметів з результатами не нижче встановлених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних підставах відповідно до конкурсних балом. Які категорії вступників мають право першочергового зарахування (при рівній кількості конкурсного бала)? 

- Особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право; 
- Особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право; 
- Особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право; 
- Особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року« Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році »надане таке право; 
- Випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти; 
- Вступники, яким це право визначено Правилами прийому до МДУ в 2013 році. Чи можна віднести до категорії осіб - випускників минулих років (до 2007 року) абітурієнта, який закінчив вищий навчальний заклад I-II рівня акредитації на основі базової середньої освіти у 2008 році, отримавши і атестат, і диплом молодшого спеціаліста, хоча повну середню освіту він фактично отримав в 2006 році? 

Ні, оскільки документ про повну загальну середню освіту він отримав у 2008 році. Чи можна брати участь у конкурсі на заочну форму навчання, якщо абітурієнт не пройшов на обраний напрям підготовки денної форми навчання? 

Можливо тільки за умови загального обмеження - п'ять вищих навчальних закладів, у кожному з них три спеціальності (загальна сума напрямів підготовки, у яких абітурієнт може брати участь у конкурсному відборі незалежно від форми навчання - 15, але на один і той же напрям підготовки можна брати участь у конкурсі, як на денну, так і на заочну форми навчання). Чи можна отримати дублікат сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання? 

Так. Для цього необхідно звернутися в найближчий регіональний центр оцінювання якості освіти. Якщо вступник вже подав документи для участі в конкурсі до п'яти вищих навчальних закладів і в кожному з них на три напрями підготовки, а потім передумав, чи може він забрати документи та подати документи ще в один вищий навчальний заклад на інший напрям підготовки? 

Ні. Забрати документи абітурієнт може, але брати участь у конкурсному відборі він вже буде на меншу кількість напрямів підготовки та в меншій кількості вищих навчальних закладів. Хто зараховується за співбесідою? 

За результатами співбесіди зараховуються в МДУ особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право. 

Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних підставах, якщо вони подали приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти. Які умови вступу для учасників міжнародних олімпіад? 

Зараховуються поза конкурсом у МДУ за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді (дивіться розділ ІХ Правил прийому до МДУ у 2013 році). Які додаткові бали нараховуються призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України? 

Призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України відбулися в поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, до конкурсного балу при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами. 

Розмір додаткового бала встановлюється: 
- Особам, нагородженим дипломами I ступеня - 50 балів; 
- Особам, нагородженим дипломами II ступеня - 40 балів; 
- Особам, нагородженим дипломами III ступеня - 30 балів. 

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав. Які категорії вступників мають право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних випробувань з конкурсних предметів у МДУ в разі їх неучасті у рік вступу в зовнішньому незалежному оцінюванні? 

Таке право мають: 
- Громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до МДУ; 
- Військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - при вступі на заочну форму навчання; 
- Особи, які мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров'я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень. Якщо вступник, який є громадянином України, отримав повну середню освіту в 2013 році за кордоном, то яким чином він буде поступати в МДУ? 

Він має право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у МДУ за власним вибором. Якщо вступник отримав повну середню освіту у 2007 році і раніше, то яким чином він може брати участь у конкурсі? 

Він може брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у МДУ за власним вибором. Чи потрібно подавати документи окремо на бюджет і на контракт? 

Подавати окремо документи не потрібно. Вступники беруть участь в одному загальному конкурсі на місця державного замовлення (на бюджет). Надходять зараховують на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання: за державним замовленням - 11 серпня, за кошти фізичних та юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) не пізніше 25 серпня. У МДУ розділяються конкурси на місця держзамовлення та на контрактні місця? 

В МДУ проводиться один конкурс незалежно від форми оплати за навчання. За наявності державного замовлення на підготовку фахівців відповідного напряму вступники насамперед зараховуються на місця держзамовлення. 

Решта приймаються на місця з оплатою за кошти фізичних та юридичних осіб. Вступник, який бажає навчатися за власні кошти або кошти інших фізичних чи юридичних осіб, може відмовитися від рекомендованого йому місця держзамовлення і потім, після рекомендації на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб, подати оригінали документів і бути зарахованим. Якщо третій предмет можна було здавати на вибір (один із двох), а вступник здав обидва, яким чином приймальна комісія вибере один з них? 

Третій конкурсний предмет визначається абітурієнтом. Чи допускається можливість мати в сертифікаті бали менше 124 при вступі на заочну контрактну форму навчання? 

Ні, не допускається. Вимоги для вступу на однаковий напрям підготовки (спеціальність) на денну та заочну державну або контрактну форму однакові (не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільного конкурсного предмету). Чи можливо поступати в МДУ з атестатом, в якому є незадовільні оцінки (2-4 бали за 12-бальною шкалою)? 

Так, це можливо. Це буде впливати тільки на середній бал атестата, який враховується при вступі. Особа, яка отримала повну середню освіту у 2007 році і раніше, зареєструвалася для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, але його не проходила. Чи може воно здавати вступні іспити в МДУ? 

Так. Чи можна для категорії осіб, які здобули повну загальну середню освіту в 2007-му році і раніше, проводити комплексне вступне випробування, чи потрібно здавати кожне випробування окремо? 

Кількість вступних випробувань має повністю відповідати переліку предметів, визначених МДУ для даного напряму (спеціальності). Якщо третій предмет дається на вибір, екзамен можна вибирати. Якщо у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти, виданому в 2008 або в 2009 чи в 2010 чи в 2011 році або в 2012 році або в 2013 році, відсутні бали з предметів, визначених правилами прийому як профільні або непрофільні для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям (спеціальність), має право МДУ проводити вступне випробування з відповідної дисципліни? 

Ні. Яка процедура вступу на перший курс в 2013 році для абітурієнтів, які є громадянами України, але здобули повну загальну середню освіту за кордоном? 

Ця категорія абітурієнтів вступає в МДУ, здаючи вступні випробування за відповідними загальноосвітніх предметів безпосередньо в МДУ або за власним вибором, за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти. Які пільги мають інваліди третьої групи? 

Мають право на першочергове зарахування (при рівній кількості балів). 

Якщо кількість вступників пільгової категорії, які зараховуються поза конкурсом, перевищує кількість бюджетних місць, встановлених квотою, то, згідно з Правилами прийому, серед таких вступників проводиться конкурс. Чи є якась категорія першочерговою для зарахування (наприклад, першими зараховуються сироти, далі - інваліди і т.д.)? 

Вони всі мають рівні права. Зарахування відбувається тільки за величиною набраного конкурсного бала. Перевага певній категорії осіб, визначеній правилами прийому, може надаватися лише при рівності конкурсних балів. Можна відносити осіб з категорії «загальний конкурс» на місця, виділені за квотою для осіб пільгових категорій? 

Можна, але тільки за умови відсутності претендентів з осіб пільгових категорій на ці місця. Можуть формуватися в МДУ окремо групи «контрактників» і «бюджетників»? 

Ні, не можуть формуватися. Коли здійснюється перша оплата навчання за контрактом? 

Після виходу наказу про зарахування на навчання та укладання контракту. Як встановлюється розмір плати за навчання в МДУ? 

Розмір плати за весь строк навчання встановлюється у договорі, що укладається між МДУ та особою, яка навчається, або юридичною особою, оплачувати навчання або надання додаткових освітніх послуг, і не може змінюватися протягом усього строку навчання. В які терміни повинна вноситися плата за навчання? 

Плата за навчання може вноситися за весь строк навчання повністю одноразово або частинами - щомісяця, щосеместру, щорічно. Чи передбачена стипендія для студентів-контрактників і яка? 

Ні. Стипендія виплачується тільки студентам, які навчаються за кошти державного або місцевого бюджету. Що буде, якщо вступник не з'явився на вступне випробування у визначений розкладом час? 

Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступне випробування у вказаний у розкладі час або одержали незадовільну оцінку, до участі в конкурсі не допускаються. Які пільги при вступі мають медалісти? 

Вони мають право на першочергове зарахування (при однаковій кількості балів). Якщо вступник має направлення на навчання згідно з планом цільової підготовки, то чи може він бути зарахованим на навчання за цільовим прийомом, якщо на це місце, крім нього, не буде інших претендентів? 

Цільовий прийом організовується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості». Згідно з постановою, конкурс на кожне цільове місце у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації має становити 150 осіб на 100 місць. Яким чином формується рейтинговий список абітурієнтів? 

Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності: 
- Вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом; 
- Вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди; 
- Учасники міжнародних олімпіад; 
- Вступники, які зараховуються за конкурсом. 

До рейтингового списку не вводяться вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому. Цей список впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого та з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття чинності. Де можна ознайомитись з рейтинговим списком вступників? 

Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті МДУ із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору. Скільки разів приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендації до зарахування? 

Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення трьома етапами: у перший, п'ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв. За скільки днів після оприлюднення списку рекомендованих вступники повинні подати оригінали документів? 

Після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування - чотири дні. Після оприлюднення другого та наступних списків абітурієнтів, рекомендованих до зарахування, встановлюються два дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Якщо вступник був позбавлений рекомендації для зарахування на місця державного замовлення у зв'язку з тим, що не подав вчасно оригінали документів, чи може він бути рекомендований до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб? 

Вступники, у яких було відкликано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.