Абітурієнту 2015! 

Часті питання і відповіді про особливості організації та проведення вступної кампанії у Маріупольському державному університеті
в 2015 році

Маріупольський державний університет ( МДУ) - державний ВНЗ України? 

Маріупольський державний університет - класичний державний вищий навчальний заклад ІV вищого рівня акредитації, що здійснює підготовку студентів за освітніми ступенями «Бакалавр», «Магістр» та освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст». Після успішного закінчення навчання випускники отримують диплом державного зразка. Навчання здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України та на контрактній основі. Форми навчання - денна, заочна. Де можна ознайомитися з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідного напряму та правилами прийому до МДУ в 2015 році? 

Правила прийому, відомості про ліцензійні обсяги, сертифікати про акредитацію напрямів підготовки (спеціальностей) опубліковані на інформаційному стенді приймальної комісії і на офіційному сайті МДУ в розділі «Для абітурієнта» (
www.mdu.in.ua). Коли і де можна ознайомитися з кількістю місць державного замовлення, наданих МДУ у 2015 році? 

Обсяг прийому за державним замовленням за кожним напрямом (спеціальністю) та освітніми ступенями, освітньо-кваліфікаційним рівнем, у тому числі про кількість місць, виділених для вступу поза конкурсом та цільового прийому, будуть опубліковані на інформаційному стенді приймальної комісії і на офіційному сайті МДУ не пізніше другого робочого дня, наступного після затвердження / погодження чи отримання відповідних відомостей. Яка необхідна освіта для вступу на навчання за різними ступенями освіти? 

Вступ на навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» здійснюється на основі повної загальної середньої освіти (на основі атестату). 
Вступ на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» – на основі освітнього ступеня «Бакалавр»; 
за освітнім ступенем «Магістр» – на основі освітнього ступеня «Бакалавр», освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». Коли приймаються документи на навчання? 

Терміни прийому документів, початку конкурсного відбору та оголошення зарахованих осіб вказуються в Правилах прийому до МДУ у 2015 році, які розташовані на сайті МДУ www.mdu.in.ua в розділі «Для абітурієнта». 

На ОКР «Бакалавр» (на І курс) за результатами ЗНО: 
Денна форма – 10 липня – 31 липня 2015 року 
Заочна форма – 10 липня – 31 липня 2015 року 

Хто має право складати вступні екзамени, співбесіду, має проходити творчі конкурси: 
Денна форма – 10 липня – 24 липня 2015 року 
Заочна форма – 10 липня – 24 липня 2015 року 

На освітній ступінь «Магістр», освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»: 06 липня – 18 липня 2015 року 

Вступні фахові випробування : 20 – 25 липня 2015 року. Чи мають пріоритет абітурієнти, які подадуть документи раніше? 

Ні, не мають. Дата подання документів не впливає на результати конкурсу. Як подати документи електронно? 

Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за адресою 
http://ez.osvitavsim.org.ua Скільки заяв має право подати вступник до ВНЗ України у 2015 році? 

При вступі на навчання за ступенем бакалавра вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п'яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж три заяви у кожному з них. Заяви, подані на певний напрям підготовки (спеціальність) до МДУ за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.
Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відповідно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 означає найвищу пріоритетністьЧи можна вступити в МДУ з атестатом, в якому є незадовільні оцінки (2-4 бали за 12-бальною шкалою)? 

Так, це можливо. Це буде впливати тільки на середній бал атестата, який враховується при вступі за 200-бальною шкалою. З якою мінімальною кількістю балів вступник має право приймати участь у конкурсі на навчання до МДУ? 

Мінімальне значення кількості балів сертифікатів ЗНО 2015 р. (вступних екзаменів, творчих конкурсів) для участі у конкурсномі відборі на навчання до МДУ в 2015 році – 100 балів. Який рівень складності сертифікатів ЗНО з української мови та літератури та математики має подати вступник для участі у конкурсномі відборі на навчання до МДУ? 

Для участі у конкурсномі відборі на навчання за ступенем освіти бакалавр за всіма напрямами підготовки МДУ приймає сертифікати ЗНО 2015 р. з української мови та літератури та математики базового рівня (рівень А). Як формуватиметься конкурсний бал вступника при вступі до МДУ у 2015 році? 

До кожної зі складових конкурсного балу – результатів ЗНО, творчих випробувань та балів шкільного атестату – застосовуватимуться вагові коефіцієнти. Фактично такі коефіцієнти є показниками того, який з компонентів загального конкурсного балу є найважливішим при вступі до МДУ. Сума коефіцієнтів дорівнює 1. 

Для спеціальностей МДУ, де вступники мають подати три сертифіката ЗНО з предметів конкурсного циклу 

Предмет ЗНО №1 Предмет ЗНО №2  Предмет ЗНО №3 Атестат
0,5  0,2 0,2  
0,1


Для спеціальностей, де вступники мають подати два сертифіката ЗНО та скласти творчий конкурс (6.010203 Здоров’я людини, 6.030301 Журналістика) 

Предмет ЗНО №1 Предмет ЗНО №2  Творчий конкурс 
(одна сесія)
Атестат
0,45  0,2 0,25  
0,1
Хто зможе отримати додаткові бали і скільки при? 

Абітурієнти, які мають особливі успіхи у навчанні можуть отримати до 10 додаткових балів, що становить до 5% основного конкурсного балу та дорівнює коефіцієнту 0,05. У Відповідно до Умов прийому додаткові бали можуть бути нараховані лише призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, або призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. 

- особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 5 % – 10 балів; 
- особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 3 % – 6 балів; 
- особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 2 % – 4 бала. 

Крім того, до 10 додаткових балів можна отримати також за успішне закінчення підготовчих курсів МДУ при вступі на напрями підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, 6.040303 Системний аналіз. Вага бала дорівнює 5 % від значення результату підсумкової атестації, проведеної по закінченню підготовчих курсів, максимальне значення якого становить 200. Які пільги діють при прийомі на навчання до МДУ? 

Відповідно до розділу ХІ Правил прийому до МДУ поза конкурсом зараховуються: 

- особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12) надане таке право; 
- інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (обраною спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/875-12); 
- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/796-12) надане таке право; 
- особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" (
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/345-17) надане таке право; 
- особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2011-12) надане таке право; 
- члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки; 
- чемпіони і призери Олімпійських і Паралімпійських ігор – за спеціальностями в галузі фізичної культури та спорту. 

Кількість місць для осіб, зазначених пільгових категорій, встановлюється приймальною комісією МДУ і не повинна бути більше 20 відсотків від обсягу державного замовлення з кожної спеціальності, доведеного МДУ, але не менше одного місця (кількість % від обсягу державного замовлення з кожної спеціальності зазначені в додатку 5 до Правил прийому до МДУ в 2015 році). Чи дійсні сертифікати минулих років? 

Ні. Сертифікат ЗНО тепер діє лише один рік. Для участі у конкурсному відборі на навчання МДУ приймає сертифікати, видані лише в 2015 році. Випускникам ЗШ до 2007 треба складати ЗНО? 

Так. Випускники 2007 року і раніше для участі у конкурсному відборі на навчання за оствітнім ступенем «Бакалавр» мають подати сертифікати ЗНО 2015 року. Чи можна подавати копії документів і чи треба їх нотаріально завіряти? 

Вступники мають пред’явити до приймальної комісії оригінали усіх документів та їх копії. До заяви про вступ вступник додає лише копії документів. Копії документів засвідчуються при наявності оригіналів співробітниками приймальної комісії МДУ, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. Де можна побачити рейтингові списки абітурієнтів? 

Рейтингові списки вступників будуть доступні на інформаційному стенді МДУ, на офіційному сайті МДУ, в інформаційній системі "Конкурс"